Bilgisayar-Bilişim Teknolojileri
Ana Sayfa
Bilişim Teknolojileri Forumu Son Konuları
24 Saat
Bilişim Teknolojileri - Formatör - Bilgisayar Öğretmeni Kayıt
Kayıt Olun
iletişim
iletişim
Detaylı Arama
Arama


viper8

Arduino ultrasonik sensör radar

Arduino ultrasonik sensör radar

viper8, 25 Aralık 2017
no_name ve astalavista23 bunu beğendi.
  • her_dem
   kodu da paylaşabilir misiniz hocam
  • viper8
   Şema:
   [​IMG]


   Arduino Kod:
   Kod:
   #include <Servo.h>.
    
   // Ultrasonik Sinyal pinleri
   const int trigPin = 10;
   const int echoPin = 11;
    
   long duration;
   int distance;
    
   Servo myServo;
    
   void setup() {
    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    myServo.attach(12); // Servo motor sinyal pini
   }
   void loop() {
    // 15 derece ile 165 derece arasında dön
    for(int i=15;i<=165;i++){ myServo.write(i); delay(30); distance = calculateDistance(); Serial.print(i); Serial.print(","); Serial.print(distance); Serial.print("."); } for(int i=165;i>15;i--){
    myServo.write(i);
    delay(30);
    distance = calculateDistance();
    Serial.print(i);
    Serial.print(",");
    Serial.print(distance);
    Serial.print(".");
    }
   }
    
   int calculateDistance(){
    
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    distance= duration*0.034/2;
    return distance;
   }
   Processing Kod:

   Kod:
   import processing.serial.*; // kütüphane entegresi
   import java.awt.event.KeyEvent;
   import java.io.IOException;
    
   Serial myPort;
    
   String angle="";
   String distance="";
   String data="";
   String noObject;
   float pixsDistance;
   int iAngle, iDistance;
   int index1=0;
   int index2=0;
   PFont orcFont;
    
   void setup() {
    
    size (1366, 700);
    smooth();
    myPort = new Serial(this,"COM3", 9600); // Com portunu seçin
    myPort.bufferUntil('.');
    
   }
    
   void draw() {
    
    fill(98,245,31);
    
    noStroke();
    fill(0,4);
    rect(0, 0, width, 1010);
    
    fill(98,245,31); // yeşil renk
    
    drawRadar();
    drawLine();
    drawObject();
    drawText();
   }
    
   void serialEvent (Serial myPort) {
    
    data = myPort.readStringUntil('.');
    data = data.substring(0,data.length()-1);
    
    index1 = data.indexOf(",");
    angle= data.substring(0, index1);
    distance= data.substring(index1+1, data.length());
    
    
    iAngle = int(angle);
    iDistance = int(distance);
   }
    
   void drawRadar() {
    pushMatrix();
    translate(683,700);
    noFill();
    strokeWeight(2);
    stroke(98,245,31);
    // draws the arc lines
    arc(0,0,1300,1300,PI,TWO_PI);
    arc(0,0,1000,1000,PI,TWO_PI);
    arc(0,0,700,700,PI,TWO_PI);
    arc(0,0,400,400,PI,TWO_PI);
    // draws the angle lines
    line(-700,0,700,0);
    line(0,0,-700*cos(radians(30)),-700*sin(radians(30)));
    line(0,0,-700*cos(radians(60)),-700*sin(radians(60)));
    line(0,0,-700*cos(radians(90)),-700*sin(radians(90)));
    line(0,0,-700*cos(radians(120)),-700*sin(radians(120)));
    line(0,0,-700*cos(radians(150)),-700*sin(radians(150)));
    line(-700*cos(radians(30)),0,700,0);
    popMatrix();
   }
    
   void drawObject() {
    pushMatrix();
    translate(683,700);
    strokeWeight(9);
    stroke(255,10,10); // kırmızı renk
    pixsDistance = iDistance*22.5;
    // 40 cm ye kadar ölçer
    if(iDistance<40){ line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),700*cos(radians(iAngle)),-700*sin(radians(iAngle))); } popMatrix(); } void drawLine() { pushMatrix(); strokeWeight(9); stroke(30,250,60); translate(683,700); line(0,0,700*cos(radians(iAngle)),-700*sin(radians(iAngle))); popMatrix(); } void drawText() { pushMatrix(); if(iDistance>40) {
    noObject = "Out of Range";
    }
    else {
    noObject = "In Range";
    }
    fill(0,0,0);
    noStroke();
    rect(0, 1010, width, 1080);
    fill(98,245,31);
    textSize(25);
    text("10cm",800,690);
    text("20cm",950,690);
    text("30cm",1100,690);
    text("40cm",1250,690);
    textSize(40);
    text("Object: " + noObject, 240, 1050);
    text("Angle: " + iAngle +" °", 1050, 1050);
    text("Distance: ", 1380, 1050);
    if(iDistance<40) {
    text("    " + iDistance +" cm", 1400, 1050);
    }
    textSize(25);
    fill(98,245,60);
    translate(390+960*cos(radians(30)),780-960*sin(radians(30)));
    rotate(-radians(-60));
    text("30°",0,0);
    resetMatrix();
    translate(490+960*cos(radians(60)),920-960*sin(radians(60)));
    rotate(-radians(-30));
    text("60°",0,0);
    resetMatrix();
    translate(630+960*cos(radians(90)),990-960*sin(radians(90)));
    rotate(radians(0));
    text("90°",0,0);
    resetMatrix();
    translate(760+960*cos(radians(120)),1000-960*sin(radians(120)));
    rotate(radians(-38));
    text("120°",0,0);
    resetMatrix();
    translate(840+900*cos(radians(150)),920-960*sin(radians(150)));
    rotate(radians(-60));
    text("150°",0,0);
    popMatrix();
   }
   Processing programı indir...
  • ay51
   tşkler
   viper8 bunu beğendi.
  • bayenes
   hocam merhaba bu çalışmayı bende yaptım servo motor üzerine ultrasonik mesafe sensörü kullanrak ..açaba arayüzü nerden bulabilirim ekran görüntüsü almak için teşekkürler
  Görüntülenecek hiçbir yorum yok.
 • Kategori:
  Robotik Kodlama
  Yükleyen Kişi:
  viper8
  Tarih:
  25 Aralık 2017
  Görüntülenme Sayısı:
  2.241
  Yorum Sayısı:
  5